Orzeczenie zalecające urlop zdrowotny nie jest zwolnieniem lekarskim

Data: 09-08-2013 r.

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność nauczyciela w pracy. Nauczyciel powinien świadczyć pracę do dnia, od którego zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia przez dyrektora szkoły albo przedstawić orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy w przypadku czasowej niezdolności do pracy jest zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy tj. w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 lipca 2005 r. Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia nie jest tożsame ze zwolnieniem lekarskim usprawiedliwiającym nieobecność w pracy.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od treści orzeczenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Odwołanie może dotyczyć jedynie treści orzeczenia. W orzeczeniu zawarte są informacje dotyczące:
  • danych nauczyciela;
  • stwierdzenie potrzeby (lub nie) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
  • terminu urlopu dla poratowania zdrowia.

Zatem powodem odwołania od orzeczenia może być jedna z ww. informacji. Przykładowo dyrektor szkoły może odwołać się od terminu wskazanego w orzeczeniu lub w ogóle od potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

W przypadku wniesienia odwołania, dopiero orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne i obliguje dyrektora szkoły (przy spełnieniu wszystkich innych przesłanek z art. 73 Karty Nauczyciela) do udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego. Do tego czasu nauczyciel powinien zaś świadczyć pracę, bowiem samo orzeczenie nie jest dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy. W okresie tym – do czasu wydania ostatecznego orzeczenia – nauczyciel może jednak korzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30599 )
Array ( [docId] => 30599 )