Urlop za wakacje 2013 trzeba wykorzystać do 30 września 2014 r.

Data: 09-08-2013 r.

Nauczyciel, który na przykład z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy też wychowawczego nie wykorzystał w danym roku szkolnym 8 tygodni urlopu, może go odzyskać. Ma na to cały rok, bowiem niewykorzystany w ferie szkolne urlop trzeba wybrać do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni przysługuje każdemu nauczycielowi placówki feryjnej, który w ferie zimowe i letnie, w danym roku szkolnym nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni wypoczynku. Przy czym to niewykorzystanie urlopu musi być spowodowane:

  • niezdolnością do pracy wywołaną chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  • urlopem macierzyńskim,
  • dodatkowym urlopem macierzyńskim,
  • urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopem ojcowskim,
  • urlopem rodzicielskim,
  • odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

W sumie ferie zimowe i letnie dają więcej niż 8 tygodni, ale ten wymiar to jest minimum, jakie każdy nauczyciel musi wykorzystać. Gdy zaś po zakończeniu wakacji, czyli 31 sierpnia okaże się że nauczyciel zamiast 8 tygodni urlopu odpoczywał krócej – będzie mógł odzyskać ten urlop i to już po rozpoczęciu roku szkolnego. Urlopu uzupełniającego udziela się w dowolnym momencie w trakcie roku, ale po uzgodnieniu terminu jego rozpoczęcia z dyrektorem szkoły. Chodzi o to, żeby nieobecność nauczyciela w trakcie roku szkolnego była z góry wiadoma i nie dezorganizowała pracy szkoły.

Ponieważ Karta Nauczyciela nie zawiera terminu na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego, co oznacza konieczność stosowania przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie. Zgodnie z tymi przepisami, urlopu niewykorzystanego w terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia wymagalności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30602 )
Array ( [docId] => 30602 )

Array ( [docId] => 30602 )