Urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed postępowaniem dyscyplinarnym

Data: 07-09-2014 r.

Karta Nauczyciela nie zabrania złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, nawet jeżeli przebywa on na urlopie zdrowotnym. Dyrektor szkoły nie może natomiast odwołać nauczyciela z urlopu, jeżeli nie zaistniały okoliczności wskazane w Karcie Nauczyciela.

Uchybienie godności zawodu nauczyciela stanowi podstawę do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). W sytuacji, gdy dyrektor szkoły otrzyma informację, że nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia w sposób rażący uchybia godności zawodu nauczyciela, a informacja ta zostanie potwierdzona, może złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania (art. 77 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jest to jedyne działanie, które może zostać podjęte w okresie, kiedy trwa urlop zdrowotny nauczyciela. O ukaraniu nauczyciela zadecyduje komisja dyscyplinarna.

Karta Nauczyciela określa, kiedy można odwołać nauczyciela z urlopu

 

Urlop zdrowotny nauczyciela może zostać przerwany przez dyrektora szkoły wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że nauczyciel wykonuje w czasie jego trwania inną działalność zarobkową (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). Otrzymanie informacji o tym, że nauczyciel w czasie urlopu nie podjął zalecanego leczenia, a jego zachowanie uchybia godności wykonywanego zawodu nie uprawnia dyrektora szkoły do podważenia słuszności jego udzielenia.

Kary dyscyplinarne określa Karta Nauczyciela

Komisja dyscyplinarna może ukarać nauczyciela karą dyscyplinarną przewidzianą w art. 76 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela).

art. 73 ust. 7, art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 77 ust. 1, ustawy z dnia z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 191).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35664 )
Array ( [docId] => 35664 )