Skrócenie urlopu wychowawczego bez zgody nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 11-07-2014 r.

Urlop wychowawczy nauczyciela podlega skróceniu na mocy decyzji dyrektora szkoły, jeżeli nauczyciel przed jego rozpoczęciem nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, którego w związku z urlopem wychowawczym nie mógł wykorzystać.

Udzielając nauczycielowi urlopu wychowawczego trzeba pamiętać o tym, że Karta Nauczyciela przewiduje dwa terminy jego zakończenia - ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły feryjnej. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nauczyciela wskazuje inny (późniejszy) termin zakończenia urlopu, to termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Drugi termin zakończenia urlopu wychowawczego wiąże się z niewykorzystanym przez nauczyciela urlopem wypoczynkowym, do którego nauczyciel nabył prawo, ale w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł go wykorzystać - wówczas termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.Przy czym urlop, z którego nauczyciel korzysta po urlopie wychowawczym w czasie ferii letnich, nie jest urlopem uzupełniającym, lecz urlopem bieżącym, do którego nabył prawo na mocy art. 67c ust. 1 Karty Nauczyciela, tj. w dniu rozpoczęcia ferii letnich po urlopie wychowawczym.

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35317 )
Array ( [docId] => 35317 )