Skrócenie urlopu wychowawczego bez zgody nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 11-07-2014 r.

Urlop wychowawczy nauczyciela podlega skróceniu na mocy decyzji dyrektora szkoły, jeżeli nauczyciel przed jego rozpoczęciem nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, którego w związku z urlopem wychowawczym nie mógł wykorzystać.

Udzielając nauczycielowi urlopu wychowawczego trzeba pamiętać o tym, że Karta Nauczyciela przewiduje dwa terminy jego zakończenia - ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły feryjnej. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nauczyciela wskazuje inny (późniejszy) termin zakończenia urlopu, to termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Drugi termin zakończenia urlopu wychowawczego wiąże się z niewykorzystanym przez nauczyciela urlopem wypoczynkowym, do którego nauczyciel nabył prawo, ale w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł go wykorzystać - wówczas termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.Przy czym urlop, z którego nauczyciel korzysta po urlopie wychowawczym w czasie ferii letnich, nie jest urlopem uzupełniającym, lecz urlopem bieżącym, do którego nabył prawo na mocy art. 67c ust. 1 Karty Nauczyciela, tj. w dniu rozpoczęcia ferii letnich po urlopie wychowawczym.

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35317 )
Array ( [docId] => 35317 )

Array ( [docId] => 35317 )