Urlop zdrowotny nauczyciela w stanie nieczynnym

Data: 03-08-2013 r.

Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości przeniesienia w stan nieczynny nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia. Jednocześnie, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny może wnioskować o urlop zdrowotny nauczyciela.

Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w celu przeprowadzenia leczenia zaleconego przez lekarza. Karta Nauczyciela nie precyzuje jak należy traktować podanie o urlop zdrowotny nauczyciela złożone przez pedagoga przeniesionego w stan nieczynny. Podobna sytuacja dotyczy okoliczności, w których w stan nieczynny miałby zostać przeniesiony nauczyciel przebywający na takim urlopie. Kwestie były jednak podejmowane przez Sąd Najwyższy.

Urlop zdrowotny dla nauczyciela w stanie nieczynnym

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest przewidziane dla nauczycieli legitymujących się co najmniej 7-letnim stażem pracy, zatrudnionych w szkole na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 14 lipca 1999 r. dla nauczycieli przeniesionych w stanie nieczynnym przewiduje się prawo do skorzystania z urlopu zdrowotnego, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy (PKN 156/99). Oznacza to, że dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi nie więcej niż sześć miesięcy takiego urlopu, pod warunkiem, że rozpocznie się on z dniem przejścia w stan nieczynny. Niezależnie od tego, czy nauczyciel wcześniej korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia – dyrektor szkoły nie udzieli go wymiarze jednego roku.

Urlop zdrowotny nauczyciela uniemożliwia przeniesienie w stan nieczynny

Dyrektor szkoły nie może rozwiązać stosunku pracy z nauczycielem, który wykorzystuje urlop zdrowotny nauczyciela, a tylko w takich okolicznościach możliwe jest przeniesienie w stan nieczynny. W wyroku z 9 września 2001 r. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły nie może zmienić na niekorzyść warunków zatrudnienia nauczyciela (II PK 54/10).

Podstawa prawna: art. 20 ust. 5c i ust. 6 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).


Marta Wysocka
, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30594 )
Array ( [docId] => 30594 )

Array ( [docId] => 30594 )