Urlop zdrowotny nauczyciela w stanie nieczynnym

Data: 03-08-2013 r.

Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości przeniesienia w stan nieczynny nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia. Jednocześnie, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny może wnioskować o urlop zdrowotny nauczyciela.

Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w celu przeprowadzenia leczenia zaleconego przez lekarza. Karta Nauczyciela nie precyzuje jak należy traktować podanie o urlop zdrowotny nauczyciela złożone przez pedagoga przeniesionego w stan nieczynny. Podobna sytuacja dotyczy okoliczności, w których w stan nieczynny miałby zostać przeniesiony nauczyciel przebywający na takim urlopie. Kwestie były jednak podejmowane przez Sąd Najwyższy.

Urlop zdrowotny dla nauczyciela w stanie nieczynnym

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest przewidziane dla nauczycieli legitymujących się co najmniej 7-letnim stażem pracy, zatrudnionych w szkole na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 14 lipca 1999 r. dla nauczycieli przeniesionych w stanie nieczynnym przewiduje się prawo do skorzystania z urlopu zdrowotnego, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy (PKN 156/99). Oznacza to, że dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi nie więcej niż sześć miesięcy takiego urlopu, pod warunkiem, że rozpocznie się on z dniem przejścia w stan nieczynny. Niezależnie od tego, czy nauczyciel wcześniej korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia – dyrektor szkoły nie udzieli go wymiarze jednego roku.

Urlop zdrowotny nauczyciela uniemożliwia przeniesienie w stan nieczynny

Dyrektor szkoły nie może rozwiązać stosunku pracy z nauczycielem, który wykorzystuje urlop zdrowotny nauczyciela, a tylko w takich okolicznościach możliwe jest przeniesienie w stan nieczynny. W wyroku z 9 września 2001 r. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły nie może zmienić na niekorzyść warunków zatrudnienia nauczyciela (II PK 54/10).

Podstawa prawna: art. 20 ust. 5c i ust. 6 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).


Marta Wysocka
, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30594 )
Array ( [docId] => 30594 )

Array ( [docId] => 30594 )