Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu – jaką stawkę zastosować

Kategoria: CIT
Data: 05-11-2012 r.

Zasadą jest, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Są jednak sytuacje, w których podatnicy mogą skorzystać z indywidualnych stawek amortyzacji.

Zasadą jest, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (art. 16i ust. 1 ustawy o CIT). Zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych, roczna stawka amortyzacyjna samochodów osobowych wynosi 20%.

Amortyzacja według indywidualnych stawek

Samochód osobowy wykupiony z leasingu operacyjnego to jeden z przykładów, kiedy możemy skorzystać z indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej, której maksymalna wysokość to 40%.

Tak jest w przypadku samochodów używanych. Zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, w przypadku środków transportu, w tym samochodów osobowych.

 

Prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji, której maksymalna wysokość to 40% to jednak wyłącznie uprawnienie, dzięki któremu samochód zostanie szybciej zamortyzowany, a więc nie ma obowiązku korzystania z tego przywileju.


Zobacz także:

Podstawa prawna:

  • art. 16i ust. 1 i art. 16j ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) - ustawa o CIT.

Magdalena Płachecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30668 )
Array ( [docId] => 30668 )