Dochody parafii nie zawsze podlegają CIT

Kategoria: CIT
Data: 20-11-2012 r.

Dochody parafii z działalności niegospodarczej statutowej są zwolnione od podatku dochodowego lub z pozostałej działalności np. charytatywno-opiekuńczej.

 

Dochody kościelnych osób prawnych (np. parafii), jak i spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochody tych podmiotów mogą jednak korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

  • z działalności niegospodarczej statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
  • z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze
    (art. 17 ust. 1 pkt 4a updop).

Statutowa działalność niegospodarcza nie ma swojej definicji przepisach.

Uznać trzeba, ze jest to działalność która nie ma na celu zorganizowanej, zarobkowej działalności gospodarczej, której prowadzenie zostało uwzględnione w statucie parafii.

 

 

 

Definicję działalności niegospodarczej można znaleźć w orzecznictwie: niegospodarczą działalność statutową kościoła stanowi każda działalność, niebędąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty kościoła i specyfiki działalności (wyrok WSA w Krakowie z 4 czerwca 2008 r., I SA/Kr 98/08).

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 pkt 4a i art. 27 ust.1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 nr 74, poz. 397 ze zm.) - updop.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30674 )
Array ( [docId] => 30674 )

Array ( [docId] => 30674 )