Korzystne zmiany w uldze B+R – czego możesz się spodziewać od 2018 roku

Kategoria: CIT
Data: 20-11-2017 r.

Poznaj sześć korzystnych zmian jakie zakłada ustawa o zmianie niektórych ustaw, aby poprawić otoczenie prawne działalności innowacyjnej. Jedną z nich jest 100% odliczenie kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podmiotów, które prowadzą pracę w B+R. Dowiedz się jak zaoszczędzić wykorzystując te rozwiązania.

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: ustawa o innowacyjności) została przyjęta przez Senat 15 listopada 2017 r. i czeka już tylko na podpis prezydenta. Ustawa ta wprowadza m.in. istotne zmiany do przepisów regulujących zyskującą coraz bardziej na popularności ulgę na działalność badawczo-rozwojową.

6 istotnych zmian

Za najważniejsze zmiany odnoszące się do ulgi B+R należy uznać:

1) 100% odliczenie kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podmiotów prowadzących pracę B+R bez względu na ich wielkość oraz 150% odliczenie większości kosztów kwalifikowanych dla centrów badawczo – rozwojowych, co w praktyce oznacza rozpoznanie danego kosztu w podwójnej lub dwuipółkrotnej wysokości;

2) rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności wypłacane z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,

3) potraktowanie za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od prac rozwojowych zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej w ich wartości początkowej pozostają wydatki poniesione na prace B+R również z uwzględnieniem m.in. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe,

4) umożliwienie rozliczenia w ramach ulgi B+R kosztów uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość,

5) rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wydatki na usługi (nabywane od pomiotów niepowiązanych) wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R,

6) umożliwienie podmiotom mającym status centrum badawczo rozwojowego na ujmowanie w uldze B+R (w częściowym zakresie) odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R oraz kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych związanych z działalnością B+R nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Restrykcje w zaliczaniu do kosztów poniektórych wydatków

Niestety w ramach nowelizacji ustawy w sposób bezpośredni ograniczono zaliczanie do kosztów kwalifikowanych kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych tylko do tych, które będą nabywane na podstawie umowy zawartej z jednostką naukową.

Prace rozwojowe – korzystniejsze rozliczanie

Szansą dla podatników są jednak przestawione w ustawie korzystne uregulowania zasad rozliczania w ramach ulgi B+R prac rozwojowych, które przy spełnieniu określonych warunków, powinny umożliwić podatnikom korzystne potraktowanie usług niematerialnych nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Status centrum badawczo-rozwojowego, czy warto

Dodatkowo, w przeciwieństwie do lat poprzednich, na wartości powinien zdecydowanie zyskać status centrum badawczo rozwojowego. Przedsiębiorstwa, które posiadają w swoich strukturach działy/spółki zajmujące się działalnością B+R, obsługujące poszczególne podmioty z grupy kapitałowej powinny rozważyć uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego. Oprócz zwiększonej do 150% ulgi B+R dla samego centrum, dodatkową zachętą może być fakt, iż istnieją argumenty przemawiające za tym, aby usługi nabywane przez spółki z grupy kapitałowej od takiego wyodrębnionego centrum badawczo-rozwojowego mogły być zaliczane do kosztów kwalifikowanych i tym samym rozliczane w uldze B+R.

Powyższe może stanowić bardzo dużą korzyść dla przedsiębiorstwa, w szczególności w obliczu wchodzących od 1 stycznia 2018 r. przepisów wprowadzających limit zaliczalności do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne.

Pomimo nieugiętej postawy ustawodawcy wobec głosów zgłaszanych przez różne środowiska w zakresie jeszcze większego rozszerzenia preferencji w niektórych obszarach objętych ulgą B+R, zaproponowaną ustawę należy ocenić bardzo pozytywnie. Instrument, który już jest w posiadaniu podatników najprawdopodobniej będzie od 2018 r. jeszcze bardziej atrakcyjny i pod warunkiem jego prawidłowego wykorzystania będzie umożliwiał osiągnięcie co najmniej dwukrotnie większych korzyści podatkowych.

Ustawa w najbliższych dniach będzie rozpatrywana przez Senat i najprawdopodobniej bez znaczących poprawek trafi do Prezydenta. Zgodnie z planami ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40771 )
Array ( [docId] => 40771 )