Nowe definicje importu i eksportu towarów

Kategoria: CIT
Data: 29-03-2013 r.

Obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mają w dużej mierze charakter porządkujący a ich celem jest wyeliminowanie niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym.

Wśród zmienianych przepisów warto wskazać na nowe definicje m.in. importu i eksportu towarów.

Modyfikacja definicji importu towarów została dopasowana do terminologii użytej w przepisach dotyczących ustalania miejsca importu towarów. Należy pamiętać, że nowelizacja uchyla z dniem 1 kwietnia 2013 r. art. 36 ustawy o VAT. Nowa definicja importu towarów ma w założeniu wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące kraju rozliczaniu importu towarów w sytuacji, gdy towar został zaimportowany w innym kraju UE.

Z kolei zmianę definicji eksportu towarów ustawodawca tłumaczy koniecznością precyzyjnego dostosowania przepisów ustawy o VAT do przepisów Dyrektywy 112/2006, w której eksport rozumiany jest, jako dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Unii Europejskiej niezależnie od tego gdzie towary te zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych.

W związku ze zmianą definicji eksportu i importu towarów, od 1 kwietnia 2013 r. eksport towarów występuje także w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą wywozu również w każdym innym niż Polska kraju UE. Oznacza to, większą możliwość uznawania transakcji za eksportowe a co za tym idzie – stosowania do nich 0% stawki VAT.

Trzeba pamiętać, że art. 2 pkt 8 ustawy o VAT także w brzmieniu sprzed zmiany, powinien być interpretowany zgodnie z przepisami unijnymi, co zostało potwierdzone w orzecznictwie (zob. uchwałę 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/12). Tak więc zmiana definicji eksportu ma w zasadzie charakter formalny i sankcjonuje obowiązująca już wykładnie tego przepisu.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 8, at. 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  • art. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35)

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30708 )
Array ( [docId] => 30708 )