Odpowiednia dokumentacja wydatków zmniejszy koszty uzyskania przychodu

Kategoria: CIT
Autor: Krzysztof Klimek
Data: 09-01-2015 r.

Nie każdy rodzaj dokumentowania jest wystarczający, by móc zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Nikłą wartość dowodową mają dowody własne podatnika. Konieczne są dowody zewnętrzne potwierdzające związek wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatnicy, którzy nie posiadają odpowiednich dokumentów potwierdzających wydatki, mogą mieć problemy z zaliczeniem ich do kosztów podatkowych. Przekonał się o tym przedsiębiorca sprzedający używane katalizatory do samochodów. Podczas kontroli skarbowej okazało się, że posiada jedynie zapiski w kalendarzu, dokumentujące zakupy.

Taki sposób prowadzenia dokumentacji okazał się niewystarczający dla organu podatkowego, który uznał, że podatnik prowadził nieopodatkowaną działalność gospodarczą w zakresie obrotu używanych katalizatorów samochodowych. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który stwierdził, że działania podatnika były podejmowane w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany, a okres, przez który osiągał z tego tytułu dochody, wskazywał ciągłość tej działalności.

Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, który dodatkowo stwierdził, że wydatki na zakup części samochodowych udokumentowane odręcznymi notatkami w kalendarzu nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Sąd stwierdził, że poza koniecznością istnienia związku przyczynowo-skutkowego warunkiem uznania wydatku za koszt podatkowy jest jego faktyczne poniesienie przez podatnika i dowiedzenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a uzyskanym przychodem.

Najprostsze jest udokumentowanie tego związku w sposób określony w przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Sąd wskazał jednak, że regulacje tego rozporządzenia nie są przepisami prawa podatkowego, kształtującymi zasady dopuszczalności ujęcia określonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu – w tym zakresie bowiem przesądzające znaczenie mają ustawy podatkowe.

Jak stwierdzono w analizowanym orzeczeniu, nikłą wartość dowodową mają dowody własne podatnika i posiadane przez niego zapiski – konieczne jest ich potwierdzenie dowodami zewnętrznymi albo choć uprawdopodobnienie na podstawie zewnętrznych źródeł. Nie dowodzi poniesienia kosztów również sam fakt posiadania towarów handlowych.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2014 r., II FSK 1988/12

Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36349 )
Array ( [docId] => 36349 )