Opodatkowanie nagród przyznanych pracownikom w konkursach

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dokonują różnych zabiegów. Dość powszechnym stało się organizowanie różnego rodzaju konkursów. Powstaje problem jak opodatkować nagrody przyznane pracownikom w konkursach.

Jeżeli w konkursach uczestniczyli jedynie pracownicy spółki, to wartość otrzymanych nagród będzie stanowiła przychód pracowników ze stosunku pracy. Jeżeli konkurs był skierowany także do osób trzecich należy zastosować zryczałtowaną formę opodatkowania.

Przez przychody ze stosunku pracy należy rozumieć wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Dlatego też o sposobie ustalania opodatkowania przychodu z tytułu wygranych w konkursach należy brać pod uwagę okoliczności, czy nagrodę może uzyskać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba.

Stanowisko takie potwierdził Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w piśmie z 17 maja 2005 r., nr PD-I/423/53/04, gdzie możemy przeczytać:

"(...) w sytuacji organizowania konkursu wyłącznie wśród pracowników spółki, nagrody wypłacone z tego tytułu stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy i winny być opodatkowane przez pracodawcę na zasadach określonych w art. 31-32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)".

 

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 18 lipca 2005 r., nr 1471/DPF/415/52a/05/PP/1, w którym czytamy:

"(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu wartość nagród, otrzymanych przez pracowników Spółki w postaci wycieczek stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określonej w art. 32 ust. 1 w/w ustawy (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30651 )
Array ( [docId] => 30651 )