Opodatkowanie umów barterowych

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Coraz popularniejszą stają w praktyce obrotu gospodarczego tzw. umowy barterowe. Stanowią one rodzaj bezpośredniej wymiany towarów i usług (towarów na towary, usług na usługi, usług na towary lub towarów na usługi).

Zgodnie z art. 12 ustawy o CIT przychodami z działalności gospodarczej są nie tylko otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, lecz również przychody należne, w tym także przychody w naturze. Wartość przychodów w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W przypadku barteru handlowego za przychód uważa się zatem wartość należnego świadczenia w postaci otrzymanego towaru z tytułu wzajemnych świadczeń wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Natomiast w sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów otrzymanych od kontrahenta w związku z realizacją umowy - przychodem będzie kwota uzyskana z ich sprzedaży.

W celu precyzyjnego ustalenia momentu powstania takiego przychodu, także w przypadku sprzedaży towarów otrzymanych w związku z zawartą umową barterową - należy zastosować art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Wskazany przepis stanowi, że za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

  Przy transakcjach barterowych opodatkowaniu nie podlega, jak przy typowych umowach zamiany, różnica wartości świadczeń wzajemnych wynikająca z umowy zawartej między kontrahentami, lecz dochód uzyskany z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

  Natomiast kosztami uzyskania tego przychodu jest wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie towarów przekazanych kontrahentowi.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30656 )
Array ( [docId] => 30656 )

Array ( [docId] => 30656 )