Rozliczanie podróży służbowej po terminie a koszt uzyskania przychodu

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Czasami zdarza się, iż pracownicy wyjeżdżający w delegację nie dokonują rozliczenia delegacji w terminie. Powstaje wówczas pytanie czy mimo wszystko koszty podróży służbowej podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli pracownik rozliczył delegację dwa miesiące po powrocie z wyjazdu służbowego?

Określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli:

  • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie znajduje się na liście stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.
Obowiązek wypłaty przez pracodawcę należności przysługujących pracownikowi wykonującemu na jego polecenie zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową wynika z art. 775 Kodeks Pracy.

Zgodnie z § 3 tego artykułu, warunki wypłacania tych należności pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

W odniesieniu do wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników wskazać należy, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w katalogu przepisu art. 16 ust. 1 tej ustawy, nie zawarto zakazu ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, niezależnie od tego, czy wypłacane pracownikom środki pieniężne będą elementem wynagrodzenia, czy też na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z przepisami prawa pracy – dietą lub inną należnością, mogą stanowić u pracodawcy koszt uzyskania przychodów, jeśli spełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 ww. ustawy.


 

Reasumując, w myśl uregulowań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty delegacji pracownika stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPB3/423-507/10-2/JG, z 2 wrześnie 2010 r., w którym czytamy: "(...) Organ wydający interpretację indywidualną uprawniony jest jedynie do interpretacji przepisów prawa podatkowego, do którego nie zalicza się ustawy Kodeks pracy. Charakter dokonanych przez Spółkę wypłat na rzecz pracowników musi być przez Nią jasno określany na podstawie ww. Kodeksu pracy, a także wewnętrznych aktów prawnych jakimi są Zakładowe Układy Zbiorowe oraz Regulaminy. W tym zakresie Organ nie dokonał oceny stanowiska Spółki, gdyż nie posiada uprawnień do jej dokonania.

Reasumując, w myśl uregulowań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty delegacji pracownika stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów (...)".


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30665 )
Array ( [docId] => 30665 )