Wydatki na posiłki i napoje regeneracyjne można zaliczyć do kosztów

Kategoria: CIT
Data: 07-05-2013 r.

Wydatki na posiłki pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jeśli na podstawie art. 232 kodeksu pracy jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje i jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Rodzaj posiłków regeneracyjnych i napojów oraz wymagań, jakie powinny spełniać, a także przypadków i warunków ich wydawania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Zgodnie z § 1 pkt 1 tego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust., 2 czyli napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Zgodnie z § 2 ust. 2 omawianego rozporządzenia, jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Wartość takich posiłków, które spełniają powyższe wymagania będzie stanowiła przychód podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art 21 ust 1 pkt 11 i 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp wyłączona jest z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (a tym samym i na ubezpieczenie zdrowotne).

Zwolnienie ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • art 21 ust 1 pkt 11 i 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).
dr Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30721 )
Array ( [docId] => 30721 )

Array ( [docId] => 30721 )