Zatrudnienie członka zarządu a kwestie podatkowe

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-06-2012 r.

Sposób zatrudniania członka zarządu spółki określa jej umowa lub statut. Z reguły członkowie zarządu spółek z o.o. są powoływani uchwałą zgromadzenia wspólników, a spółek akcyjnych - uchwałą rady nadzorczej.

Zdarza się, że po powołaniu członek zarządu zawiera ze spółką umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, określającą jego prawa i obowiązki na tym stanowisku. Nie jest to jednak konieczne, bo funkcję tę można pełnić tylko na podstawie aktu powołania.

Jeśli członek zarządu pełni funkcję tylko na podstawie powołania, to uzyskane przez niego wynagrodzenie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wymienione źródła, z których przychody podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Jednym z takich źródeł jest działalność wykonywana osobiście, do której na podstawie art. 13 pkt 7 zalicza się m.in. pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej. Przychodem osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie powołania są wszelkie otrzymywane przez nich w związku z tym powołaniem przychody.

 

Zatem przychodem z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania są nie tylko wypłacone (lub postawione do dyspozycji podatnika) wynagrodzenia, lecz również świadczenia w naturze i wszelkie inne nieodpłatne świadczenia otrzymane w związku z pełnioną funkcją.

Przykładem takiego dodatkowego wynagrodzenia jest udziału w zysku rocznym. Taki sposób kwalifikacji potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w piśmie z 29 sierpnia 2005 r., nr PD-3/4117/i-3/05/G, w piśmie tym możemy przeczytać:

„(…)wynagrodzenia są bezpośrednio związane z pełnieniem funkcji członków Zarządu Spółki, a nie z posiadanymi akcjami. Dlatego też należy je zakwalifikować do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania należących do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, a nie do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy(…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30653 )
Array ( [docId] => 30653 )

Array ( [docId] => 30653 )