Biura rachunkowe muszą wykupić obowiązkowe OC

Autor: Maciej Soprych
Data: 23-12-2014 r.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 19 stycznia 2015 r. muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Minimalna suma gwarancyjna wynosi w tym wypadku 10.000 euro.

Dzięki deregulacji w zakresie wykonywania zawodu księgowego krąg osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znacznie się rozszerzył. Konsekwencją tych zmian jest obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących tego rodzaju działalność.

Przepisy przewidują, że każdy przedsiębiorca odpowiada za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ten przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony, a naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do czynności prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 10.000 euro. Osoba chcąca zwolnić się z odpowiedzialności będzie musiała udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nie jest następstwem jej zawinionego działania lub zaniechania.

W jaki sposób obowiązkowe ubezpieczenie chroni biuro rachunkowe? Np. w sytuacji, w której biuro na skutek własnego błędu nie ujęło w kalkulacji podatku dochodowego części przychodu osiągniętego przez swojego klienta. W wyniku kontroli organ podatkowy określił dodatkowe zobowiązanie w podatku dochodowym oraz odsetki od zaległości podatkowych. W takiej sytuacji szkodę stanowią i będą stanowić na mocy znowelizowanego rozporządzenia odsetki karne. Kwota zaległości głównej nie jest szkodą.

Należność główna powstaje w wyniku zawarcia transakcji, której ustawa podatkowa przypisuje określone konsekwencje podatkowe. Jest ona konsekwencją znalezienia się klienta biura rachunkowego w polu obowiązku podatkowego. Oznacza to, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela może dotyczyć jedynie odsetek karnych. O zdarzeniu powodującym odpowiedzialność biura rachunkowego ubezpieczyciel może być powiadomiony przez biuro rachunkowe. Jednak przepisy przewidują możliwość dokonania takiego zgłoszenia także przez poszkodowanego, tj. klient biura.

Źródło:

Rozporządzenie ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

Maciej Soprych, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36317 )
Array ( [docId] => 36317 )

Array ( [docId] => 36317 )