Biura rachunkowe muszą wykupić obowiązkowe OC

Autor: Maciej Soprych
Data: 23-12-2014 r.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 19 stycznia 2015 r. muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Minimalna suma gwarancyjna wynosi w tym wypadku 10.000 euro.

Dzięki deregulacji w zakresie wykonywania zawodu księgowego krąg osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znacznie się rozszerzył. Konsekwencją tych zmian jest obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących tego rodzaju działalność.

Przepisy przewidują, że każdy przedsiębiorca odpowiada za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ten przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony, a naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do czynności prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 10.000 euro. Osoba chcąca zwolnić się z odpowiedzialności będzie musiała udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nie jest następstwem jej zawinionego działania lub zaniechania.

W jaki sposób obowiązkowe ubezpieczenie chroni biuro rachunkowe? Np. w sytuacji, w której biuro na skutek własnego błędu nie ujęło w kalkulacji podatku dochodowego części przychodu osiągniętego przez swojego klienta. W wyniku kontroli organ podatkowy określił dodatkowe zobowiązanie w podatku dochodowym oraz odsetki od zaległości podatkowych. W takiej sytuacji szkodę stanowią i będą stanowić na mocy znowelizowanego rozporządzenia odsetki karne. Kwota zaległości głównej nie jest szkodą.

Należność główna powstaje w wyniku zawarcia transakcji, której ustawa podatkowa przypisuje określone konsekwencje podatkowe. Jest ona konsekwencją znalezienia się klienta biura rachunkowego w polu obowiązku podatkowego. Oznacza to, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela może dotyczyć jedynie odsetek karnych. O zdarzeniu powodującym odpowiedzialność biura rachunkowego ubezpieczyciel może być powiadomiony przez biuro rachunkowe. Jednak przepisy przewidują możliwość dokonania takiego zgłoszenia także przez poszkodowanego, tj. klient biura.

Źródło:

Rozporządzenie ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

Maciej Soprych, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36317 )
Array ( [docId] => 36317 )