Darowizna na zakup mieszkania bez podatku

Data: 12-11-2012 r.

Przekazywanie darowizny w ramach najbliższej rodziny jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, również wtedy, gdy darczyńca przelał darowiznę bezpośrednio na konto dewelopera, u którego obdarowany zakupił mieszkanie lub dom.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko darowizn, których wartość przekracza w sumie 9 637 zł - od jednej osoby (w ramach najbliższej rodziny) i w ciągu pięciu lat.

Bez zgłoszenia nie ma zwolnienia

Otrzymując darowiznę od najbliższej rodziny można uniknąć zapłaty podatku od spadków i darowizn, jeśli:

  • nabycie zostanie zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (osoby obdarowanej) w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu dostępnym w urzędzie skarbowym - SD Z2.
  • w przypadku darowizny pieniężnej, nabycie powinno być udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy.

Jeśli więc przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy są pieniądze, wówczas do zgłoszenia SD-Z2 należy dołączyć dokument potwierdzający otrzymanie przez obdarowanego pieniędzy:

  • na jego rachunek bankowy,
  • rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, lub
  • przekazem pocztowym.

 

Przelew bezpośrednio na konto dewelopera

W najnowszej interpretacji ogólnej z 15 lutego 2012 r. (sygn. PL/LM/834/1/BNJ/12/41) Minister Finansów dopuścił zwolnienie od podatku darowizny wykonanej przez osobę z tzw. „podatkowej grupy 0”, czyli najbliższej rodziny udokumentowanej za pomocą dowodu jej przekazania na rachunek bankowy dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy. Oznacza to, że „rachunek bankowy nabywcy" nie musi być kontem obdarowanego a pieniądze mogą zostać przekazane bezpośrednio na konto dewelopera.

Zdarza się jednak, że otrzymana darowizna pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podstawa prawna:

- art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).

Autor: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30791 )
Array ( [docId] => 30791 )

Array ( [docId] => 30791 )