Darowizna z długiem podlega PCC

Kategoria: PCC
Data: 11-11-2012 r.

Typowa darowizna podlega podatkowi od spadków i darowizn w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna. W przypadku osoby prawnej podlega CIT. Jednak w niektórych sytuacjach otrzymanie w drodze darowizny np. mieszkanie rodzi obowiązek zapłaty również PCC.

Darowizna to nie zawsze same korzyści. Osoba, która dostaje darowiznę z długami lub obciążeniami, zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatku od spadków i darowizn można uniknąć w ramach najbliższej rodziny, składając odpowiednią informację do urzędu skarbowego.

Często jednak darowizny zwłaszcza lokali mieszkalnych podlegają PCC. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, których wartość stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2011 r. nr IPPB2/436-486/10-2/MZ.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i ciąży na obdarowanym. Stawki podatku od umów darowizny wynoszą przy przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego - 2%.

 

Przykłady darowizn objętych obowiązkiem podatku od spadków i darowizn jak i w PCC:

  • dla osoby fizycznej lokalu mieszkalnego, który stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego na jego zakup albo
  • udziałów spółki z o.o., z którymi wiąże się obowiązek wniesienia dopłat –

W podanym przykładzie, w pierwszym przypadku opodatkowaniu PCC polega wartość niespłaconego kredytu a w drugim – wartość dopłat, które nie zostały jeszcze wniesione.

Pamiętajmy, że jeśli umowa darowizny sporządzana jest w formie aktu notarialnego, wówczas to notariusz zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i wpłacenia ewentualnego podatku do urzędu skarbowego. On też odpowiada za prawidłowe rozliczenie.

Jeśli dokonujemy darowizny bez udziału notariusza to obdarowany musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 i zapłacić daninę. Ma na to 14 dni od dokonania darowizny.

Podstawa prawna:

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).

Autor: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30820 )
Array ( [docId] => 30820 )