Kolejny rok może przynieść zmiany w podatku rolnym

Data: 02-05-2013 r.

W 2014 r planowane są zmiany w podatku rolnym. Sejm przyjął nowelizację, która zmienia metodę obliczania tego podatku. Dzięki temu jego wysokość ma być mniej zależna od wahań rynkowych. Na zmianach skorzystają też gminy. Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, którą Sejm uchwalił na 37. posiedzeniu ma być korzystna dla gmin, którym łatwiej będzie planować przychody z tytułu tego podatku.

Obecnie podstawą obliczania podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta i wielkość gruntów objętych podatkiem. Po nowelizacjipodatek ma być naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta będzie ustalana na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
    b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30803 )
Array ( [docId] => 30803 )