Niższa dieta i wyższy podatek, gdy hotel zapewnia śniadanie

Autor: Piotr Kowalski
Data: 09-07-2015 r.

Pracownikowi, który nocuje w hotelu, gdzie zapewnione jest też śniadanie, należy obniżyć dietę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych. Dotyczy to też sytuacji, gdy podwładny nie skorzystał z wyżywienia.

Przysługujące pracownikom z tytułu odbytych podróży służbowych, w terminie i w miejscu określonym przez pracodawcę, diety oraz zwrot kosztów za przejazdy, dojazdy, noclegi, a także inne wydatki określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Z kolei na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dieta w czasie podróży krajowej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosi 30 zł za dobę podróży.

Dietę zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie – 25% diety;
obiad – 50% diety;
kolacja – 25% diety.

Z kolei w przypadku podróży zagranicznych kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

śniadanie - 15% diety;
obiad - 30% diety;
kolacja - 30% diety.

W sytuacji, gdy pracodawca pokrywa  koszty wyżywienia (pracownik nie otrzymuje diety) zwolnieniem objęta jest kwota za wyżywienie wynikająca z faktury bądź innego dokumentu, ale tylko do wysokości limitu wynikającego z przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowych (w przypadku krajowej podróży służbowej – 30 zł za dobę podróży; w przypadku zagranicznej podróży służbowej – w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej).  Nadwyżkę nad ustalone w rozporządzeniu limity trzeba opodatkować jako przychód ze stosunku pracy.

Z podatku jest zwolniona jedynie odpowiednio zmniejszona kwota diety, która faktycznie przysługuje pracownikowi na podstawie rozporządzenia w sprawie podróży służbowych w związku z odbywaniem przez niego podróży służbowej. Zgodnie z interpretacjami organów skarbowych, nie ma znaczenia wówczas czy pracownik skorzystał z zapewnionego w czasie podróży śniadania, czy też nie.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-81/15/MK.

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37549 )
Array ( [docId] => 37549 )