Październikowy kurs euro obniżył limity podatkowe na 2015 r.

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 17-12-2014 r.

Kurs średni euro NBP, który obowiązuje 1 października 2014 r. wpływa na wyliczenie limitów obowiązujących w przepisach podatkowych. W tym roku był on niższy (4,1792 zł) w porównaniu do roku ubiegłego (4,2230 zł), dlatego obniżeniu ulegną wysokości kwot, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych.

W 2015 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2014 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.015.000 zł, o 53.000 zł niższa od obowiązującej w 2014 r.

Podobny limit obowiązuje w VAT. Status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty w przeliczeniu na złote 5.015.000 zł.

Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości45.000 euro, czyli 188.000 zł.

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w 2015 roku w przypadku przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

- jeżeli przychody tych podatników w 2014 roku nie przekroczą równowartości w złotych 150.000 euro.

Oznacza to, że kwotą graniczną w 2015 roku będzie 626.880 zł.

W 2015 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 209.000 zł. Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku, gdy ich przychody za 2014 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro.  Oznacza to, że jeśli w 2014 roku przychody podmiotu wyniosą co najmniej 5.010.600zł, to w 2015 roku, będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36247 )
Array ( [docId] => 36247 )