Stawka podatku od nieruchomości a okres zawieszenia

Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania podatku od nieruchomości w wyższych stawka od budynków czy gruntów wykorzystywanych do jej prowadzenia. Kwestią budzącą wątpliwości podatników jest określenie wysokości stawki podatku od nieruchomości w okresie jej zawieszenia.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przepisy różnicują stawki podatku dla budynków i gruntów m.in. w ten sposób, że stawka podatku od budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wyższa niż w innych przypadkach.

Okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy. Okres zawieszenia działalności rozpocznie się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Ważne jest, że gdyby przedsiębiorca chciał zawieszać kilkakrotnie działalność firmy na okresy po sobie następujące to łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Natomiast po odwieszeniu działalności przedsiębiorca może po pewnym czasie znów ją zawiesić na okres od miesiąca do 24 miesięcy, bo czas dopuszczalnego zawieszenia działalności liczy się po takiej przerwie od nowa.

Podatnicy w okresie zawieszenia działalności zobowiązani są do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości.

 

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że powinna być ona traktowana jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niewykonywanie działalności gospodarczej, na skutek jej zawieszenia, nie pozbawia podatnika statusu przedsiębiorcy. W konsekwencji, posiadane przez niego nieruchomości również w okresie zawieszenia działalności winny być traktowane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i opodatkowane właściwą z tego punktu widzenia stawką podatku.

Stanowisko takie potwierdził WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 387/11, w którym możemy przeczytać:

„(…)Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik – przedsiębiorca może uiszczać podatek od nieruchomości według innych stawek, niż przewidziane dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30784 )
Array ( [docId] => 30784 )