Szkoły nie muszą płacić podatku od nieruchomości

Data: 17-12-2012 r.

Zwolnienie szkół z podatku od nieruchomości przysługuje tylko w zakresie, w jakim nieruchomości są zajęte na cele związane z działalnością oświatową. Budynki przeznaczone do innych celów, np. na mieszkania dla nauczycieli, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    - jest bez tytułu prawnego (art. 3 ust. 1 upol).

 

Zwolnienie szkół z podatku od nieruchomości

Posiadacz nieruchomości będących własnością miasta, jeśli posiadanie wynika z zawartej umowy jest, podlega podatnikowi od nieruchomości. Jednak szkoła jako publiczna lub niepubliczna jednostka organizacyjna objęte systemem oświaty jest zwolniona z obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości, ale tylko w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

Budynek, który został przeznaczony na działalność inną niż oświatowa np. wynajem mieszkań pracownikom szkoły, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.).

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30796 )
Array ( [docId] => 30796 )