Wywrotka nie jest pojazdem specjalnym

Data: 01-02-2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o zwolnieniu z podatku od środków transportowych dla pojazdów specjalnych decyduje ich specjalne przeznaczenie, a nie konstrukcja. Zdaniem sądu pojazdami specjalnymi nie są samochody przeznaczone do przewozu określonego rodzaju ładunków, np. cementowozy, cysterny, śmieciarki czy pojazdy asenizacyjne.

Według NSA zadaniem pojazdów specjalnych jest przewóz konkretnych rzeczy (cementu, paliwa, śmieci, nieczystości), ale nie można przyjąć, że są przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji. Ich funkcją jest transport ściśle określonych towarów.

Definicja pojazdów specjalnych

Zgodnie z definicją pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa, przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Na podstawie obowiązujących przepisów do pojazdów specjalnych należy zaliczyć pojazdy:

  • konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze lub zimowego utrzymania dróg (polewaczki, piaskarki, pługi odśnieżne),
  • stanowiące ruchome urządzenia (dźwigi, żurawie, agregaty prądotwórcze, koparki, koparko-spycharki, ładowarki) lub
  • służące do prowadzenia określonej działalności (kina ruchome, ambulanse radiologiczne, laboratoria techniczne, warsztaty naprawcze).

Wywrotkę zwolniono z podatku

NSA rozstrzygał sprawę, w której przedsiębiorca był właścicielem wywrotki. W pierwszym dowodzie rejestracyjnym zakwalifikowano ją jako samochód specjalny, a zatem został zwolniony z opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Po wymianie dowodu rejestracyjnego wywrotka została zarejestrowana jako samochód ciężarowy. Z karty informacyjnej pojazdu, a także zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym wynikało, że jest to samochód ciężarowy (wywrotka), a więc podlega opodatkowaniu.

 

Liczy się pierwsza klasyfikacja

Z takim stanowiskiem nie zgodził się właściciel pojazdu, który wniósł skargę do sądu. Stwierdził, że skoro samochód raz już sklasyfikowano jako pojazd specjalny, to pozostaje nim nadal. Wymiana dowodu rejestracyjnego ma charakter jedynie administracyjny, a więc nie powinna wiązać się ze zmianą danych.

Ważne są aktualne dokumenty

Sąd stwierdził, że nie ma możliwości uznania wywrotki za pojazd specjalny. Jasno wynika to z aktualnego dowodu rejestracyjnego, który ma rangę decyzji administracyjnej, z karty informacyjnej tego pojazdu oraz zaświadczenia o dokonanym badaniu technicznym.

Błędna klasyfikacja pojazdu dokonana w nieobowiązującym już dowodzie rejestracyjnym nie może być uznana przed stanem stwierdzonym w aktualnych dokumentach pojazdu. A z nich nie wynika prawo do zwolnienia wywrotki z podatku od środków transportowych.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.),
  • art. 2 pkt 36 i pkt 37 ustawy z 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).

Autor: Iwona Czauderna, doradca podatkowy
opracowanie redakcyjne: Sławomir Łuniewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30798 )
Array ( [docId] => 30798 )