Bolesne sankcje za złożenia deklaracji PIT po terminie

Kategoria: PIT
Autor: Mirosław Siwiński
Data: 22-04-2014 r.

Podatnicy, którzy w złożonej deklaracji za poprzedni rok popełnią błąd, mają szansę na poprawienie swojego rozliczenia. Trzeba do niego dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny złożenia poprawionego PIT. Z kolei osoby, które nie rozliczą się z fiskusem w ustawowym terminie, są narażone na sankcje, nie tylko finansowe.

Na rozliczenie z urzędem skarbowym za poprzedni rok jest czas do 30 kwietnia. Zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik już po złożeniu formularza zorientuje się, że popełnił błąd. Wówczas trzeba skorygować poprzednio złożone zeznanie. Chcąc poprawić np. PIT-37, należy ponownie złożyć ten dokument i wybrać pole „korekta zeznania”. Trzeba też pamiętać, aby dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Można w tym celu skorzystać z formularza ORD-ZU lub samemu napisać wyjaśnienie.

Są jednak pewne okoliczności, kiedy podatnik nie ma prawa do złożenia korekty. Dzieje się tak w sytuacji, gdy u podatnika prowadzona jest kontrola lub postępowanie podatkowe, a ich zakres przedmiotowy obejmuje dane zawarte w złożonej pierwotnie deklaracji podatkowej. Dopiero po zakończonej kontroli czy postępowaniu podatkowym można złożyć korektę. Warto pamiętać, że składając korektę po terminie do rozliczenia (30 kwietnia), nie można skorzystać ze wspólnego rozliczenia się wraz z małżonkiem. Natomiast można wesprzeć 1% podatku wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że 1% zostanie przekazany, jeśli korekta będzie złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego i zostanie zapłacony PIT należny w pełnej wysokości. Podatnik musi wpłacić pieniądze nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania rocznego.

Przy poprawnie złożonej korekcie PIT podatnik może uniknąć zapłaty odsetek za zwłokę. Niezłożenie deklaracji w obowiązującym terminie może spowodować kontrolę urzędu skarbowego. Z kolei niezapłacenie podatku powoduje odpowiedzialność podatkową w postaci naliczania odsetek za zwłokę, licząc od terminu złożenia deklaracji, który jest jednocześnie terminem zapłaty. Czasami może się również pojawić szacowanie podstawy opodatkowania. Nawet jeżeli podatnik nie otrzymał PIT-11 lub PIT-8C, nie zwalnia go to ze złożenia zeznania podatkowego. Niezłożenie deklaracji podatkowej może zostać zaklasyfikowane jako wykroczenie karne skarbowe.

Mirosław Siwiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34703 )
Array ( [docId] => 34703 )