Czasem trzeba zmienić formę opodatkowania

Kategoria: PIT
Data: 12-11-2013 r.

Chociaż z przepisów wynika dość jednoznacznie, że wybraną formę opodatkowania należy stosować co najmniej do końca danego roku podatkowego, to w praktyce zdarzają się przypadki, w których zmiana formy opodatkowania w ciągu roku jest możliwa, a czasem nawet konieczna.

Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mają prawo do wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym w wysokości 19%.

 

Wybór właściwej formy opodatkowania do 20 stycznia

Niektórzy podatnicy mogą też skorzystać z opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej. Na wybór właściwej formy opodatkowania jest czas do 20 stycznia danego roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą - przed rozpoczęciem działalności (w przypadku wyboru karty podatkowej) albo nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (w przypadku wyboru podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Niestety, z przepisów podatkowych wynika dość jednoznacznie, że wybraną formę opodatkowania należy stosować co najmniej do końca danego roku podatkowego. W praktyce jednak zdarzają się przypadki, w których zmiana formy opodatkowania w ciągu roku jest możliwa, a czasem nawet konieczna.

Likwidacja i ponowne otwarcie firmy

Zdarza się, że podatnik opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ciągu roku, decyduje się na zmianę profilu wykonywanej działalności. Taka zmiana może skutkować znacznym wzrostem wydatków związanych, np. z przystosowaniem firmy do nowego przedmiotu działalności, a także zmianą stawki ryczałtu. Może się więc okazać, że wybrana forma opodatkowania będzie dla przedsiębiorcy najmniej korzystna z możliwych.

W takim przypadku warto rozważyć zamknięcie dotychczasowej firmy i założenie nowego przedsiębiorstwa.

Trzeba jednak podkreślić, że decyzji o likwidacji dotychczasowej firmy i założeniem nowej podatnik nie powinien podejmować pochopnie. Takie działanie może się bowiem spotkać z zarzutem unikania opodatkowania, a w konsekwencji ponowny wybór formy opodatkowania może zostać zakwestionowany. Na zarzut taki z pewnością narażeni są podatnicy, którzy zamykają i otwierają działalność tylko w celu zmiany formy opodatkowania (np. gdy zmianie nie ulega profil działalności).

Obowiązkowa zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

W niektórych przypadkach zmiana formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego może być obowiązkiem przedsiębiorcy. Tak się stanie w przypadku ryczałtowców, którzy osiągną przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami bądź akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy też ze świadczenia usług wymienionych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31082 )
Array ( [docId] => 31082 )

Array ( [docId] => 31082 )