Czy każda umowa o dzieło podlega 50% kosztom

Kategoria: PIT
Autor: Jakub Rychlik
Data: 19-08-2016 r.

Aby można było mówić o utworze naukowym w odniesieniu do wyników badań naukowych, to ich przeprowadzenie powinno zawierać w sobie element twórczy, np. w sposobie prowadzenia badań, który jest przejawem działania naukowca. Czy zatem, jeżeli wyniki badań naukowych stanowić będą utwór naukowy to będą przedmiotem praw autorskich.

KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, doradca podatkowy

 

Jeżeli wyniki badań naukowych stanowić będą utwór naukowy to będą przedmiotem praw autorskich.

Aby można było mówić o utworze naukowym w odniesieniu do wyników badań naukowych, to ich przeprowadzenie powinno zawierać w sobie element twórczy, np. w sposobie prowadzenia badań, który jest przejawem działania naukowca.

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych mowa jest m.in. o utworach naukowych, jednakże ustawodawca nie zdefiniował go. W doktrynie przyjmuje się, że utwór naukowy to utwór, a więc przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, który jest zorientowany na przedstawienie obiektywnie istniejącej rzeczywistości.

Z powyższego wynika, że aby wyniki badań naukowych były utworem naukowym, to muszą być przejawem działalności twórczej naukowcom, które zostały one zlecone. W mojej ocenie oznacza to, że wyniki badań nie mogą być standardowe, jak np. wyniki badań medycznych, laboratoryjnych, przeglądów technicznych etc.

Charakter twórczy badania może przejawiać się np. w przyjęciu nietypowej metody badawczej, własnych pomysłach naukowca realizowanych podczas badań naukowych. Wyniki badań naukowych powinny być przejawem inwencji twórczej naukowca.

Sprawdź więcej komentarzy ekspertów na Portalu FK.

Rada eksperta: Jeśli zatem wyniki badań naukowych stanowić będą utwór naukowy to będą przedmiotem praw autorskich. Natomiast przychody z ze zbycia praw autorskich można pomniejszych o koszty podatkowe równe połowie przychodów. Pamiętać jednak należy o ograniczeniu rocznych kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich, które nie mogą przekroczyć 42.764 zł.

  • art. 1 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 666),
  • art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39495 )
Array ( [docId] => 39495 )