Jednolity plik kontrolny pomoże w kontroli cen transferowych

Kategoria: CIT
Data: 02-09-2016 r.

Od kwietnia 2016 roku rozpoczęły się wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej.

Problem: Skuteczna kontrola cen transferowych nie była możliwa z uwagi na brak dostępu organów podatkowych do odpowiednich narzędzi, w tym baz gromadzących dane finansowe podmiotów gospodarczych, na podstawie których sporządzane są analizy rynkowe. W efekcie, pomimo wzrastającej liczby operacji handlowych zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi, obszar cen transferowych nie był w większym zakresie kontrolowany przez organy podatkowe. Czy obecnie organy podatkowe mają większe możliwości kontroli?

Rozwiązanie: Od 2016 roku sytuacja ta ulega zmianie. W przeważającej mierze dzięki wdrożeniu przez organy podatkowe nowych rozwiązań informatycznych, dzięki którym dane od podatnika pozyskiwane będą szybko, bezpiecznie i często bez wizyty urzędnika w siedzibie firmy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego.

Kontrole elektroniczne

Od początku lipca urzędy skarbowe będą mogły prowadzić kontrole skarbowe w sposób elektroniczny, czyli z wykorzystaniem tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Początkowo obowiązek przekazywania danych w takiej formie dotyczyć ma jedynie dużych firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub wypracowujących powyżej 50 mln euro obrotu rocznie i 43 mln euro sumy bilansowej.

Dane muszą być zapisane według określonej struktury logicznej. Opublikowanych jest na razie siedem struktur:

  1. księgi rachunkowe,
  2. wyciągi bankowe,
  3. magazyn,
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  5. faktury VAT,
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  7. ewidencja przychodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39440 )
Array ( [docId] => 39440 )

Array ( [docId] => 39440 )