Do kosztów można zaliczyć tylko faktycznie wypłaconą cześć wynagrodzenia

Kategoria: PIT
Data: 27-07-2015 r.

Jeśli pracownik otrzymał część wynagrodzenia, to do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko kwotę brutto odpowiadającą wartości wynagrodzenia przekazanego pracownikowi. W przypadku, gdy pracownik zarabia 1900 zł brutto a otrzymał tylko 800 zł wynagrodzenia, kwota 800 zł. stanowi podstawę do naliczenia tzw. składek ZUS.

Wynagrodzenie pracownika bez względu na to, czy jest wypłacane raz w miesiącu czy też kilka razy, np. w formie zaliczek na poczet wynagrodzenia, stanowi przychód ze stosunku pracy. Tak wynika z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. Przychód ten powstaje dwuetapowo: po raz pierwszy w dacie wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia (lub postawienia jej do dyspozycji pracownika), a po raz drugi w dacie wypłaty pozostałej części wynagrodzenia (lub postawienia jej do dyspozycji pracownika).

 

Wypłacając pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia, a potem pozostałą część pensji za dany miesiąc, składki ubezpieczeniowe oraz zaliczkę na podatek należy ustalić od łącznej kwoty tych wypłat.

Każda wypłata wynagrodzenia pracownikowi, także zaliczkowa, niesie jednak za sobą obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Pracodawca od kwoty przychodu ze stosunku pracy obowiązany jest odliczyć koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez siebie w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Ustalony w ten sposób dochód jest podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy według 18% stawki podatku. Następnie zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (o ile płatnik posiada oświadczenie PIT-2 złożone przez pracownika) oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobraną w tym miesiącu przez pracodawcę ze środków pracownika (zmniejszenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Uzyskanym w danym miesiącu przychodom z tytułu jednego stosunku pracy odpowiadają jedne koszty uzyskania przychodu. Zatem w razie wypłaty w danym miesiącu zaliczki na poczet wynagrodzenia oraz pozostałej części tego wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek zastosować tylko jedne koszty uzyskania przychodów. Podobnie jest z kwotą zmniejszającą podatek. Rozliczenia za dany miesiąc dokonuje się narastająco, to w ostatecznym wyliczeniu zaliczki na podatek z tytułu obu wypłat dokonanych w jednym miesiącu widać, że stanowi ono pewnego rodzaju korektę wcześniejszych rozliczeń i że koszty uzyskania przychodów oraz kwota zmniejszająca podatek uwzględniane są w pojedynczej wysokości.

Ujęcia zaliczki na wynagrodzenie w kosztach podatkowych należy dokonywać na zasadach określonych w art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia pracownicze stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Natomiast w razie uchybienia temu terminowi, wynagrodzenia te są kosztem podatkowym z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika. Tym samym wynagrodzenie wypłacone zaliczkowo będzie stanowić dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenie to jest należne.

Katarzyna Trzpioła. wykładowca na wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37617 )
Array ( [docId] => 37617 )

Array ( [docId] => 37617 )