Od wakacyjnych zarobków trzeba odprowadzić podatek

Kategoria: PIT
Autor: Joanna Krawczyk
Data: 09-07-2015 r.

Osoby podejmujące pracę wakacyjną muszą pamiętać, że wszystkie dochody uzyskane w ten sposób podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to także wakacyjnej pracy za granicą. Rozliczenie zależy od tego, z jakiego tytułu zostanie wypłacone wynagrodzenie, przez kogo i kto jest odbiorcą.

Osoba, która pracowała np. tylko w lipcu, uzyskane dochody będzie musiała wykazać w zeznaniu rocznym za 2015 rok. Opodatkowaniu nie podlegają drobne zlecenia poniżej 200 zł. Nie można również potrącić 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów. Podatek zryczałtowany pobiera się w wysokości 18% od przychodów. Podatnik nie otrzyma również PIT-11, ponieważ nie rozlicza się tego rodzaju przychodów w zeznaniu rocznym. Z kolei na płatniku ciąży tylko obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji dotyczącej podatku zryczałtowanego za dany rok. Składa się ją na formularzu PIT-8AR w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

W przypadku gdy podatnik w jednym miesiącu podpisze kilka umów cywilnoprawnych, to za każdym razem, kiedy z umowy będzie wynikało, że wartość wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, płatnik musi pobrać 18% podatek zryczałtowany. Wartości wynagrodzenia wynikających z wielu umów w danym miesiącu się nie sumuje. Każda umowa jest traktowana osobno.

Po zakończeniu roku płatnik ma obowiązek wykazać pobrane zaliczki w zbiorczej deklaracji PIT-4R oraz informacji skierowanej do podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego na formularzu PIT-11.

Uzyskanie dochodów z tytułu umowy cywilnoprawnej w kwocie, która mieści się w kwocie wolnej od podatku, nie zwalnia płatnika od poboru zaliczki w momencie wypłaty wynagrodzenia, a podatnika ze złożenia rozliczenia rocznego. Fakt osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu wymaga złożenia zeznania rocznego. Jeżeli uzyskane dochody będą mieściły się w kwocie wolnej od podatku, podatnik składając zeznanie, uzyska prawo do zwrotu wcześniej pobranych przez płatnika zaliczek na podatek.

Sposób opodatkowania dochodów z pracy sezonowej za granicą zależy od postanowień dwustronnej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska i kraj, w którym tę pracę wykonywano. Może więc podlegać zarówno opodatkowaniu w kraju, jak i za granicą. Nawet jeśli dochody zostały opodatkowane za granicą, to z racji krótkotrwałego, czasowego pobytu za granicą podatnik musi je wykazać w rocznym PIT składanym w Polsce (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Joanna Krawczyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37539 )
Array ( [docId] => 37539 )