Fiskus sprzeciwia się odliczaniu kosztów edukacji

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 10-04-2014 r.

Opłaty związane z podnoszeniem stanu wiedzy, które doradca podatkowy lub radca prawny poniósł przed rozpoczęciem prowadzenia kancelarii, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – uważają organy podatkowe. Sądy mają odmienne zdanie.

Przyszli radcowie prawni, adwokaci lub doradcy podatkowi, zanim uzyskają niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu , muszą odbyć aplikację. Wiąże się to z określonymi wydatkami. Trzeba też zapłacić składki na samorząd zawodowy, wnieść opłatę egzaminacyjną (np. 900 zł za egzamin na doradcę podatkowego). Organy podatkowe mają różne zdanie odnośnie do tego, czy wydatki związane z podnoszeniem wiedzy zawodowej można później zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej kancelarii.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi na zapytanie podatnika dotyczące możliwości odliczenia wydatków na uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu odpowiedział, że wydatki te nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT; mają charakter typowo osobisty.

Podobnie było w sprawie dotyczącej doradcy podatkowego (interpretacja nr IPTPB1/415-3/14-2/KSU). Dyrektor izby skarbowej argumentował, że zawód ten można wykonywać w różnych formach, np. w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatem celem ponoszenia tego rodzaju wydatków jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz odpowiednie przygotowanie do zawodu, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza.

Sądy pozwalały doradcom podatkowym, adwokatom oraz radcom prawnym na zaliczanie opłat zawodowych do prowadzonej kancelarii. Nawet jeżeli kwoty te zostały wydane kilka lat wcześniej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (I SA/Po 358/13) nie miał wątpliwości, że odbycie aplikacji radcowskiej jest niezbędne i konieczne do wykonywania zawodu radcy prawnego. Sąd uznał, że aplikacja nie jest kolejnym ogólnym etapem edukacji prawniczej, ale specjalistycznym szkoleniem, którego odbycie jest warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień zawodowych, a następnie podjęcia działalności w ramach indywidualnej kancelarii. Wydatki poniesione na odpłatną aplikację spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Podobnie wypowiedział się w wyroku WSA w Gdańsku (I SA/Gd 626/13) w sprawie dotyczącej adwokata. Ostatnio jednak WSA w Warszawie (wyrok z 2 kwietnia 2014 r., III SA/Wa 2911/13) nie zgodził się na odliczanie kosztów związanych ze zdobywaniem wiedzy prawniczej przez radcę.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34692 )
Array ( [docId] => 34692 )

Array ( [docId] => 34692 )