Koszty badania okulistycznego są przychodem pracownika

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 07-04-2014 r.

Dodatkowe świadczenia na rzecz pracownika niewynikające z obowiązujących przepisów BHP, nie korzystają ze zwolnienia z podatku. Oznacza to, że jeżeli pracownik ma ważne badanie okresowe, ale w związku z pogarszającym się wzrokiem otrzyma od lekarza receptę na nowe szkła, których zakup sfinansuje pracodawca, to koszty refundacji będą stanowiły przychód pracownika podlegający PIT.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawcy na podstawie zaleceń lekarza podczas badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zapewniają pracownikom okulary korygujące wzrok. W przypadku pogorszenia się wzroku pracownik może zwrócić się do szefa z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia dodatkowego badania między badaniami okresowymi. Jeżeli okaże się, że zatrudniony potrzebuje nowych szkieł czy soczewek kontaktowych, pracownikowi  przysługuje zakup ze środków firmowych.

Pojawiają się jednak wątpliwości pracodawców, czy w takiej sytuacji  koszty refundacji będą stanowiły przychód pracownika podlegający opodatkowaniu PIT, od którego należy obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek, a następnie uwzględnić ten fakt w informacji PIT.

Warto pamiętać, że refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów, szkieł kontaktowych lub szkieł okulistycznych do zakupionych wcześniej okularów oraz koszt badań okulistycznych poniesiony przez pracodawcę, będą stanowić przychód pracownika podlegający opodatkowaniu PIT.

Na podstawie wspomnianego wyżej rozporządzenia, jeżeli:

  • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy,
  • zakup udokumentowany jest fakturą, przy czym bez znaczenia jest, czy fakturę wystawiono na pracownika, czy na pracodawcę,
  • pracownicy, korzystają z komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy

to uzyskana przez pracownika kwota zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Od wartości takiego świadczenia jako przychodu pracownika ze stosunku pracy, pracodawca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i uwzględnić ten fakt w informacji PIT.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2014 r., nr IPTPB1/415-719/13-6/DS

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34626 )
Array ( [docId] => 34626 )