Gdy broszura MF zawiera błędy

Kategoria: PIT
Autor: Łukasz Komorowski
Data: 24-10-2016 r.

Co się stanie, gdy podatnik zastosuje się do broszury Ministerstwa Finansów zawierającej błędy? Poznaj komentarz eksperta.

Zasada zaufania do organów podatkowych jest jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego. Nieprzypadkowo w Ordynacji Podatkowej umieszczono ją tuż za zasadą legalizmu oraz praworządności. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że zasada ta jest bagatelizowana przez administrację podatkową. Pomimo częstego powoływania się przez podatników na powyższą zasadę w toku postępowania podatkowego organy niechętnie przyznają się do popełnianych błędów.

Błędne rozliczenie roczne

W sprawie o sygn. akt II FSK 2775/13, rozstrzygnięciu NSA została poddana sytuacja, w której podatnicy błędnie dokonali rozliczenia PIT ze względu na to, że kierowali się wyjaśnieniami zamieszczonymi w broszurze Ministerstwa Finansów. Jak okazało się później – niezaktualizowanymi o najnowsze zmiany w ustawie o PIT.

Organ podatkowy: broszura nie jest źródłem prawa

W skardze kasacyjnej organ podatkowy dowodził, że broszura nie jest źródłem prawa i fakt, że Ministerstwo Finansów nie zaktualizowało wyjaśnień w niej zawartych, nie powinien stanowić usprawiedliwienia dla nieprawidłowego rozliczenia PIT przez podatników. Argumentacji tej nie podzielił jednak NSA, rozstrzygając sprawę na korzyść podatników.

NSA: podatnik nie powinien ponosić odpowiedzialności za nie swoje błędy

Zdaniem NSA pomimo, iż broszura wydawana przez Ministerstwo Finansów nie jest źródłem prawa, to stanowi jednak ważne źródło informacji o obowiązkach podatkowych, w szczególności zmianach w prawie podatkowym. Nie bez znaczenia jest też fakt, że swoje rozliczenia opierają na wyjaśnieniach zawartych w broszurze głównie osoby, pozbawione fachowej wiedzy podatkowej. W rezultacie NSA orzekł, że podatnicy, którzy działali w dobrej wierze i zaufaniu do udzielonej informacji nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji spowodowanych uchybieniami w działaniu administracji podatkowej.

Powyższe orzeczenie zasługuje całkowicie na aprobatę, gdyż podkreśla wagę zasady zaufania do organów podatkowych. Przestrzeganie tej zasady jest nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania administracji podatkowej oraz państwa prawa. Nie można budować atmosfery zaufania na gruncie ponoszenia przez petenta odpowiedzialności za przeoczenia urzędników. Tylko samokrytyka oraz szybsza reakcja organów na popełniane przez siebie błędy może spowodować, że podatnik nie będzie szedł do urzędu skarbowego z obawą, że uzyska błędną informację.

Łukasz Komorowski, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego w grupie audytorsko-doradczej Mazars

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39663 )
Array ( [docId] => 39663 )