KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 27-07-2018 r.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas roczny PIT, a podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego. Czytaj o zmianach w PIT.

Obecnie zeznania podatkowe (PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28) można złożyć w formie:

a)     papierowej,

b)     elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,

c)     elektronicznie PFR (PIT-37, PIT-38).

Od marca 2017 roku podatnicy mogą korzystać z nowej usługi:

a)     sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ (ograniczona możliwość wprowadzenia przez podatnika informacji o odliczeniach i ulgach
z jakich podatnik chce skorzystać),

b)     złożenia oświadczenia PIT-OP o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP (oświadczenie mogą złożyć wyłącznie podatnicy uzyskujący dochody z organów emerytalnych).

Co się zmieni

KAS wypełni dla podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się
w rejestrach własnych szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP. 

Zniknie jednocześnie możliwość złożenia zeznania rocznego w postaci PFR i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie.

Możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny, zostaną objęci podatnicy rozliczający się:

a)     indywidualnie,

b)     wspólnie z małżonkiem,

c)     w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.

Można samemu poprawić PIT

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

-       zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

-       zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie
z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

-       nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,   

-       odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku - będą mogli wskazać nowy numeru rachunku właściwego do jej zwrotu.

Dostęp do wypełnionego PIT

Zeznania podatkowe będzie dostępne od:

-       15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia
2019 r. dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody
ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu  PIT-38,

-       15 lutego 2020 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) do 30 kwietnia
2020 r. – dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu  PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe będzie zapewniała podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

 

Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Polecamy w Portalu FK:

Źródło:

Projekt z 16 lipca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40936 )
Array ( [docId] => 40936 )