Koszt prania odzieży roboczej może być zwolniony z podatku dochodowego

Kategoria: PIT
Data: 06-09-2013 r.

Kwota wypłacana pracownikowi z tytułu prania odzieży roboczej może być ekwiwalentem, zwolnionym zarówno ze składek na ZUS, jak i z podatku dochodowego, jeżeli pracodawca zrekompensuje mu poniesione koszty. Jeśli jest wypłacany jako ryczałt, wówczas podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Pracodawca, w ramach obowiązków z zakresu bhp zapewnia, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnia odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli nie może wziąć na siebie prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Kodeks pracy nie określa, jak kalkulować kwotę ekwiwalentu pieniężnego za pranie, ale z przepisu wynika, że zwrot ma pokrywać koszty poniesione przez pracownika czyli takie, jakie poniósł, jeżeli prał odzież w warunkach domowych lub w wysokości widniejącej na rachunku/paragonie z pralni, jeżeli korzystał z usług firmy zewnętrznej.

 

Należność trzeba tak oszacować, by stanowiła odbicie realnego kosztu prania, a więc uwzględniała nakład pracy, aktualny koszt zużycia energii, wody, środków piorących, amortyzację urządzenia, stopień zabrudzenia odzieży, częstotliwość prania w danym okresie np. miesiącu czy kwartale. Pracownik nie musi jednak przedstawiać każdorazowo dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek np. faktur, rachunków, paragonów itp.

Oskładkowanie świadczeń i opodatkowanie wypłat

Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych, o ile są wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj. w wysokości odzwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika. Jeżeli natomiast pracodawca wypłaca comiesięcznie pracownikom należność w stałej, zryczałtowanej wysokości, co wskazuje na nieekwiwalentność tego świadczenia w stosunku do rzeczywistych kosztów prania, to należy uznać je za przychód obciążony składkami na ZUS.

Podobnie jest z podatkiem dochodowym. Bez daniny na rzecz urzędu skarbowego pozostają ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, jeżeli stanowią równowartość poniesionych przez pracownika kosztów. Przepisy Kodeksu pracy nie wymagają, by pracodawca dokonywał zwrotu udokumentowanych wydatków ponoszonych przez pracowników.

Jeśli należność za pranie jest ryczałtem, to jako przychód ze stosunku pracy podlega zarówno oskładkowaniu jak i opodatkowaniu. Ekwiwalent za środki czystości podlega obciążeniom podatkowo-składkowym, natomiast za pranie jest z nich zwolniony, jeśli odpowiada kosztom prania ponoszonym przez pracownika.

Izabela Nowacka, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31058 )
Array ( [docId] => 31058 )

Array ( [docId] => 31058 )