Opodatkowanie przychodów dotyczących spotkań firmowych

Kategoria: PIT
Data: 08-08-2013 r.

Opodatkowanie przychodów związanych z udziałem pracowników w imprezach integracyjnych już od dłuższego czasu budzi wątpliwości, zarówno organów podatkowych, sądów administracyjnych, jak i podatników. Jest jednak szansa, że już wkrótce to nie będzie sprawiać problemów. Prokurator generalny Andrzej Seremet wystąpił do NSA z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie opodatkowania imprez pracowniczych.

Prokurator generalny poprosił o wyjaśnienie (wniosek z 18 lipca 2013 r., PG IV Pa 54/13) czy koszty poniesione przez pracodawcę na organizację imprezy szkoleniowo-integracyjnej stanowią dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia również w przypadku gdy pracownicy faktycznie świadczeń tych nie otrzymali, a jedynie zostały pozostawione do ich dyspozycji. Istotą problemu, związanego z opodatkowaniem udziału pracowników w imprezach integracyjnych, jest możliwość przypisania dochodu pracownikom, w sytuacji gdy pracodawca nie jest w stanie określić ani kto z zaproszonych na imprezę integracyjną pracowników ostatecznie zdecydował się wziąć w niej udział, ani kto i w jakim stopniu „skorzystał” z takiej imprezy. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że przychód pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstaje również w przypadku gdy pracownicy faktycznie świadczeń tych nie otrzymali, a jedynie zostały pozostawione do ich dyspozycji.

 

Chodzi więc o zaproszenie na imprezę. Fakt, że pracodawcy nie posiadają szczegółowej listy uczestników imprezy integracyjnej, nie jest dla organów podatkowych przeszkodą w przypisaniu pracownikom określonego przychodu. W najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych zaczyna zarysowywać się stanowisko przeciwne do wskazanego wyżej stanowiska organów podatkowych. Przykładowo w wyroku z 26 kwietnia 2013 r, II FSK 1769/11, NSA orzekł, że nie można „ustalać przychodu w drodze arytmetycznego działania”. Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, do czasu rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z udziałem w imprezie integracyjnej, podatnicy powinni zastosować środki pozwalające na ograniczenie ryzyka podatkowego.

Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31048 )
Array ( [docId] => 31048 )