Koszty eksploatacji lokalu na cele działalności są kosztem

Kategoria: PIT
Data: 01-02-2013 r.

Koszty eksploatacji lokalu w części przypadającej na prowadzenie działalności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wydatki te powinny być udokumentowane dowodami wewnętrznymi.

Opłaty eksploatacyjne mogą być wliczane do kosztów działalności tylko w proporcji, w jakiej lokal jest wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Istotna jest powierzchnia wykorzystywana na działalność

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku określenie, jaka powierzchnia lokalu mieszkalnego przypada na działalność gospodarczą. Określenie tej powierzchni powinno być wiarygodne, na przykład podatnik może przeznaczyć na działalność jeden z pokoi. W sytuacji gdy z różnych względów jest to niemożliwe, podatnik powinien określić powierzchnię lokalu zajmowaną na działalność gospodarczą.

Niezbędne udokumentowanie wydatków

Aby wydatki związane z opłatami za czynsz, prąd, wodę, gaz, telefon i ogrzewanie w części przypadającej na działalność gospodarczą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, powinny być udokumentowane dowodem wewnętrznym. Podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na wymienione cele. W tym przypadku będą to faktury VAT, rachunki, książeczki czynszowe.

Każdy dowód wewnętrzny powinien posiadać:

 • datę,
 • podpis osoby, która dokonała wydatków,
 • nazwę zakupionego towaru,
 • ilość, cenę jednostkową oraz wartość,
 • w sytuacji innej niż zakup towaru - przedmiot operacji gospodarczej i wysokość kosztu.

Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć m.in. w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 28 marca 2006 r., (nr I USB I-2/415-31/06).

W tej interpretacji czytamy, że dowody mogą dotyczyć wyłącznie wydatków na opłaty eksploatacyjne za:

 • czynsz,
 • energię elektryczną,
 • telefon,
 • wodę,
 • gaz i centralne ogrzewanie,

w części przypadającej na działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Autor: Rafał Styczyński
opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30950 )
Array ( [docId] => 30950 )