Koszty rejestracji nie zawsze zwiększają wartość początkową samochodu

Kategoria: PIT
Data: 11-01-2013 r.

Jeśli poniesione koszty rejestracji samochodu były niezbędne aby został on dopuszczony do ruchu drogowego to wydatek ten wlicza się do wartości początkowej. Nie będzie to możliwe przy wydatkach na przerejestrowanie, które można jednak zaliczyć do kosztów podatkowych.

Podatnicy prowadzący PKPiR stosują te same zasady ustalania wartości początkowej samochodu, dokonywania odpisów amortyzacyjnych i księgowania kosztów eksploatacyjnych co podatnicy prowadzący księgi rachunkowe.

Wartość początkową należy ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy PIT. Odpisy amortyzacyjne ustalone ujmowane są w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”, gdzie ujmowane są także:

  • koszty ubezpieczenia,
  • koszty paliwa,
  • zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu.

Nie zawsze koszty rejestracji zaliczane są do wartości początkowej

Ujęcie kosztów rejestracji w wartości początkowej zależy od tego, czy rejestracja determinowała dopuszczenie auta do ruchu drogowego czy też nie.

W przypadku pierwszej rejestracji samochodu koszty rejestracji zwiększą wartość początkową samochodu należy bowiem uznać, że jej dokonanie jest niezbędne, by samochód mógł być dopuszczony do ruchu drogowego, a więc by był kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania.

 

Jeżeli nastąpiło jedynie przerejestrowanie samochodu, koszty rejestracji uwzględnia się w wartości początkowej samochodu tylko w przypadku, gdyby zostały poniesione przed dniem przekazania go do używania. Koszty rejestracji poniesione po tym dniu zaliczyć należy bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty ubezpieczenia są kosztami eksploatacyjnymi, zatem powinny być ujmowane jako koszty okresu albo być rozliczane w czasie (w zależności od zasad przyjętych w polityce rachunkowości).

Podstawa prawna:

  • art. 22g - art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ustawa PIT.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30940 )
Array ( [docId] => 30940 )

Array ( [docId] => 30940 )