Powypadkowa naprawa samochodu – ewidencja księgowa

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 02-09-2012 r.

W przypadku kolizji samochodowej szkody powstałe w składniku majątku jakim jest samochód zwykle pokrywany jest przez ubezpieczyciela. U właściciela pojazdu z jednej strony w księgach rachunkowych należy wykazać wydatki związane z naprawą auta, z drugiej zaś przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, wydatki związane z naprawą powypadkową samochodu kwalifikuje się do pozostałych kosztów działalności operacyjnej, natomiast otrzymane odszkodowania ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.

Przyznane od ubezpieczyciela odszkodowanie księguje się - pod datą otrzymania decyzji o jego przyznaniu - na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Koszty związane z powypadkową naprawą pojazdu ujmuje się w ciężar pozostałych kosztach operacyjnych - pod datą ich poniesienia.

Ewidencja księgowa naprawy samochodu osobowego z polisy ubezpieczeniowej może przebiegać następująco:

  • FV otrzymana od warsztatu samochodowego za naprawę powypadkową:

a) wartość netto usługi: WN konto 30 „Rozliczenie zakupu”

b) naliczony VAT: Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”

c) wartość brutto zobowiązania: Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” w analityce: rozrachunki z warsztatem samochodowym

  • PK - zaliczenie wydatków na naprawę samochodu w ciężar kosztów w kwocie netto: Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” , Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”
  • PK - zarachowanie przyznanego odszkodowania do przychodów: Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” w analityce: Rozrachunki z ubezpieczycielem, Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

 

  • PK - rozliczenie zobowiązań: Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” w analityce: rozrachunki z warsztatem samochodowym , Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” w analityce: Rozrachunki z ubezpieczycielem.


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31636 )
Array ( [docId] => 31636 )