Koszty uzyskania przychodu pracownika zatrudnionego na dwie umowy

Kategoria: PIT
Data: 30-10-2013 r.

Jeśli pracownika łączą z jednym pracodawcą dwa odrębne stosunki pracy, pracodawca ma obowiązek uwzględniać koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości z tytułu każdej umowy. Wniosek pracownika o nieuwzględnianie kosztów podatkowych z tytułu jednej umowy nie może być uwzględniony przez pracodawcę.

Pracodawcy, jako płatnicy, są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym pracownikom.

 

Jednym z elementów uwzględnianych przy obliczaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy są miesięczne koszty uzyskania przychodu. W przypadku pracowników koszty te są określone ryczałtowo i przysługują miesięcznie w wysokości 111,25 zł lub 136,09 zł – jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu są związane ze stosunkiem pracy, a nie z zakładem pracy – przysługują niezależnie od tego, czy umowy zawarte są z jednym czy z kilkoma zakładami pracy.

Pracodawca ma obowiązek uwzględniać koszty uzyskania przychodu z tytułu każdego stosunku pracy i żaden przepis ustawy nie zezwala mu na nieuwzględnienie tych kosztów – nawet na wyraźne żądanie podatnika (pracownika).

W konsekwencji pracownikowi, który z jednym pracodawcą ma zawarte dwie umowy o pracę, należy potrącać koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości z każdego stosunku pracy (potwierdza to pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z 15 marca 2004 r., PDII/415/I/1/2004).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31079 )
Array ( [docId] => 31079 )