Można dokonać odpisu amortyzacyjnego od roweru

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 24-06-2015 r.

Przedsiębiorca, który kupi rower, aby dojeżdżać nim do swoich kontrahentów, może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.  Jest to możliwe po spełnieniu określonych warunków.

W 2015 r. za małego podatnika uważa się takiego, którego przychód w 2014 r. nie przekroczył 1.200.000 euro, co w przeliczeniu daje 5.015.000 zł. Taki przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych środków trwałych, używanych do działalności gospodarczej. Niekiedy jednak podatnicy mają wątpliwości, czy odpisów można dokonywać w odniesieniu do środka transportu, jakim jest rower.

 

W takiej sprawie wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Chodziło o przedsiębiorcę, który zamierzał kupić rower, wykorzystywany następnie jako środek transportu w firmie. Wartość początkowa roweru miała być wyższa niż 3.500 złotych, a przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Przedsiębiorca zaznaczył, że rower będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Pytanie dotyczyło tego, czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego roweru.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że jeżeli rower będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiąc środek trwały w tej działalności prawidłowo zaliczony do grupy 79 KŚT, to przedsiębiorca będzie mógł dokonać jego jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w cyt. art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w granicach ustawowego limitu.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Izba skarbowa przypomniała, że warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku roweru, za koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 maja 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-17/15/AJ

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37495 )
Array ( [docId] => 37495 )

Array ( [docId] => 37495 )