Można skorzystać z ulgi na dziecko pełnoletnie

Kategoria: PIT
Data: 03-12-2012 r.

Nie ma przeszkód by skorzystać z ulgi na dziecko pełnoletnie uczące się. Istotne jest jednak to, czy dziecko nie osiągnęło limitu dochodu, który pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej.

Limit w danym roku podatkowym, stanowi kwota wolna od podatku, czyli 3.089 zł. Gdy dochody dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta z preferencji.

Ulga na dziecko przysługuje na każde dziecko, które spełnia poniższe warunki:

 • jest małoletnie, czyli nie ukończyło 18. roku życia,
 • przed ukończeniem 25 lat, jeśli uczy się lub studiuje,
 • bez względu na wiek, jeśli odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • oraz w roku podatkowym 2011 r., dzieci te nie uzyskały dochodów za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodami nie powodującymi obowiązku uiszczenia podatku. Należy pamiętać, że istnieje katalog dochodów nieobjętych obowiązkiem podatkowym.

W myśl ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców lub osób samotnie wychowujących dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu (z innych przyczyn niż separacja), dochody dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców, pod warunkiem, że obydwojgu rodzicom przysługuje prawo dysponowania dochodem dziecka.

Doliczając do własnych dochodów dochody małoletnich dzieci, podatnicy są obowiązani składać zeznanie roczne na formularzu PIT 36. Załącznikiem do tego zeznania powinna być informacja o dochodach małoletnich dzieci - PIT/M. Wymieniony druk wypełnia każdy z podatników odrębnie, bez względu na sposób opodatkowania (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - updof,
 • art. 167 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - usw.

Autor: Maciej Soprych

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30919 )
Array ( [docId] => 30919 )

Array ( [docId] => 30919 )