Na jubileusz - zamiast upominku - lepiej pracownikowi wręczyć kwiaty

Kategoria: PIT
Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 19-04-2015 r.

Jeśli pracownik, oprócz finansowej nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej, otrzyma od pracodawcy upominek rzeczowy, będzie musiał zapłacić większy podatek. Korzystniej jest, jeśli pracodawca wręczy jubilatowi np. kwiaty.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Jak wskazują organy podatkowe, dokonując wykładni gramatycznej za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”. Nieodpłatnym świadczeniem jest więc takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Zdaniem organów podatkowych

  (…) wręczenie pracownikom – którym pracodawca wypłaca nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z przejściem na emeryturę i rentę – upominków rzeczowych (mających wartość materialną) stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla tych osób. Powyższe spowoduje powstanie przychodu z tytułu stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., IBPBII/1/415-944/14/MK

Z inną sytuacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracownik otrzyma od pracodawcy kwiaty. Tego rodzaju czynność nie ma charakteru przekazania towaru o konkretnej wartości użytkowej. Nie „generuje” ona przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem organów podatkowych

Wręczenie kwiatów ma wymiar jedynie symboliczny, zwyczajowo przyjęty i nie można uznać, iż pracownik z tego tytułu osiągnął jakiś wymierny przychód.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., IBPBII/1/415-944/14/MK

Jeśli więc pracodawca zastanawia się nad wręczeniem pracownikowi np. z okazji jubileuszu pracy upominku rzeczowego lub kwiatów – lepiej, aby wybrał tę drugą opcję. Pamiątkowe pióro pomniejszy wypłatę pracownika o podatek od wartości prezentu, wręczenie kwiatów nie spowoduje skutków podatkowych.

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-944/14/MK

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36996 )
Array ( [docId] => 36996 )

Array ( [docId] => 36996 )