Opodatkowanie dywidend w Polsce i za granicą

Kategoria: PIT
Data: 17-04-2015 r.

Dywidenda może być atrakcyjnym źródłem dochodów dla każdego inwestora. Podatek od dywidend jest najczęściej niewielki, ale są pewne różnice w zależności od tego, czy inwestor lokuje środki w Polsce czy za granicą.

Osoby fizyczne rozliczające się z podatku przed polskim fiskusem są zobowiązane do uiszczenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od otrzymanych dywidend. Podatek ten jest zwykle pobierany przez instytucje finansowe pośredniczące w wypłacie dywidend (np. domy maklerskie prowadzące rachunki inwestycyjne) lub przez same spółki wypłacające dywidendę.

Gdyby się jednak tak złożyło, że krajowy płatnik podatku nie pobrał (lub pobrał go w wysokości mniejszej niż należna), obowiązkiem podatnika jest samodzielnie taki podatek wyliczyć i – po wykazaniu w odpowiedniej deklaracji (np. PIT-36 lub PIT-38) – zapłacić lub dopłacić do końca kwietnia właściwą kwotę.

W przypadku dywidend otrzymywanych z zagranicy, w związku z inwestowaniem np. na parkietach w innych krajach za pośrednictwem polskiego domu maklerskiego, sytuacja jest dużo bardziej złożona.

Płatnik nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Przy dywidendach pochodzących z zagranicy obowiązki inwestora wobec fiskusa są dużo większe. Aby je zrealizować, należy postępować podobnie jak w przypadku niepobrania podatku od dywidend krajowych, tzn. samodzielnie wyliczyć podatek według stawki 19% i – po wykazaniu w odpowiedniej deklaracji (np. PIT-36 lub PIT-38) – dopłacić go do końca kwietnia po zakończeniu roku podatkowego.

Ponadto w przypadku dywidend zagranicznych bardzo często dochód jest pomniejszany o tzw. podatek u źródła (czyli podatek dochodowy należny w państwie, z którego pochodzi wypłata dywidendy). Zwykle ten podatek pobierany jest w pełnej wysokości, według stawki obowiązującej za granicą. Czasem – gdy odpowiednio wcześnie, przed wypłatą, uda się dostarczyć polski certyfikat rezydencji podatkowej – podmiot wypłacający dywidendę w innym kraju zastosuje stawkę niższą lub zwolnienie z podatku, wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z Polską przez kraj wypłaty.

Zdarza się, że brak certyfikatu negatywnie wpływa na wysokość podatku pobieranego za granicą – może on być większy niż 19% należne w Polsce. Należy pamiętać, że nawet w przypadku gdy dywidenda zostanie obciążona taksą za granicą, obowiązek jej opodatkowania w Polsce nie wygasa. Ponieważ inwestor ma prawo do odliczenia podatku od dywidendy zapłaconego w innym kraju od podatku zryczałtowanego należnego w Polsce, wartość podatku zagranicznego jest kluczowa, bo jeśli przekroczy ona 19%, to łączne zobowiązanie podatkowe będzie przekraczało wartość 19%.

W pierwszej kolejności podatnik musi obliczyć podatek należny w Polsce i wprowadzić jego wartość do zeznania rocznego. Kwotę dywidendy brutto trzeba przeliczyć z waluty na PLN według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy. Następnie kwotę przychodu należy zaokrąglić do pełnych złotych i obliczyć od niej podatek w wysokości 19%. Tak obliczony podatek również zaokrąglamy do pełnych złotych.

Po wykazaniu podatku należnego w Polsce przysługuje nam prawo do odliczenia podatku zapłaconego za granicą, jednak w tym przypadku kwota tego odliczenia nie może przekroczyć 19% dywidendy brutto.

Robert Morawski, specjalista ds. podatków CDM Pekao

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36943 )
Array ( [docId] => 36943 )

Array ( [docId] => 36943 )