Nie każdy zabieg uprawnia do skorzystania z ulgi na rehabilitację

Kategoria: PIT
Data: 16-03-2014 r.

Podatnik nie może skorzystać z ulgi na rehabilitacje gdy korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych w domu. Odliczeniu nie podlegają wizyty u lekarzy specjalistów, analiza krwi, ocena stanu zdrowia, RTG, tomograf, zabiegi stomatologiczne, które nie są ściśle wiążą się z niepełnosprawnością, tylko przyczyniają się do ogólnej poprawy i kontroli stanu zdrowia podatnika.

Takie zdarzenia, jak wizyty u lekarzy specjalistów, analiza krwi, ocena stanu zdrowia, RTG, tomograf, zabiegi stomatologiczne, kontrola rozrusznika, holter, stała kontrola lekarza okulisty, USG, zastrzyki, spinograf, badania bieżące i pobieranie recept nie są zabiegami leczniczymi, które ściśle wiążą się z niepełnosprawnością wynikającą np. z choroby nóg, oczu itd., lecz przyczyniają się do ogólnej poprawy i kontroli stanu zdrowia podatnika, nie stoją w bezpośredniej zależności z rodzajem niepełnosprawności podatnika .

Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne należy analizować w oparciu o przepisy art. 26 ust. 7a pkt 13 i 14 ustawy o PIT. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 13 tej ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, a osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I. lub II. grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I. lub II. grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I. lub II. grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 grudnia 2013 r., IPTPB2/415-541/13-6/KSM.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34432 )
Array ( [docId] => 34432 )

Array ( [docId] => 34432 )