Odszkodowanie za szkody w uprawach nie zawsze jest zwolnione z PIT

Kategoria: PIT
Data: 16-03-2014 r.

Wypłata odszkodowania za szkody powstałe w uprawach rolnych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Zwolnienie jednak nie obejmuje świadczeń wypłacanych mocą umów dzierżawy gruntów, nawet jeśli mają one charakter rekompensaty za utracone korzyści.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wypłacane inne niż odszkodowania świadczenia, które mają stanowić rekompensatę za ograniczenia w rolniczym użytkowaniu gruntów oraz wyłączenia powierzchni nieruchomości gruntowej spod rolniczego użytkowania, ograniczenia lub uniemożliwienia innego rodzaju użytkowania gruntów, a także za zmniejszenie wartości rynkowej gruntów, związane z posadowieniem na gruntach elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej oraz pozostawania w sąsiedztwie ich oddziaływania, nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  • * ustanowienia służebności gruntowej,
  • * rekultywacji gruntów,
  • * szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie – w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wypłata odszkodowania za szkody powstałe w uprawach rolnych korzysta więc ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, wobec czego podmiot wypłacający takie odszkodowania nie jest zobowiązany w związku z wypłatą odszkodowań do wystawienia dokumentów PIT-8C.

Źródło:

Interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 grudnia 2013 r., ILPB1/415-1015/13-2/AMN oraz ILPB1/415-1016/13-2/AMN.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34431 )
Array ( [docId] => 34431 )

Array ( [docId] => 34431 )