Nie trzeba płacić PIT od udziału w wycieczce

Kategoria: PIT
Autor: Andrzej Wilczyński
Data: 24-06-2015 r.

Ogólnodostępna dla pracowników wycieczka integracyjna, w której udział jest dobrowolny, nie powoduje po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu. Nie można mówić w tym przypadku o przychodzie z nieodpłatnego świadczenia.

Kwestia dopuszczalności sfinansowania wycieczek/wyjazdów integracyjnych ze  środków pochodzących z ZFŚS oraz zasady opodatkowania/składkowania tak powstałego po stronie pracownika przychodu była przedmiotem wielu interpretacji, decyzji i orzeczeń w obrocie prawnym. Linia orzecznicza w tym zakresie była dotąd niejednolita.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w swojej interpretacji stwierdził, że udział w wycieczce integracyjnej nie stanowi dla pracownika źródła przychodu. Stanowisko to oparte jest na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). Trybunał stwierdził w nim, że sfinansowanie kosztów wycieczki integracyjnej ze środków ZFŚS -  zgodnie z postanowieniami regulaminu ZFŚS – nie będzie generować po stronie pracowników przychodu na zasadzie przepisu zawartego w art. 12 ustawy o PIT.

Wcześniejsze orzecznictwo dotyczące imprez integracyjnych także  to potwierdzają. Np. w interpretacji indywidualnej ZUS w Lublinie nr 1627/2013 z 10 stycznia 2014 r. (WPI/20000/451/1627/2013) stwierdzono, że przychód uzyskany przez pracownika z tytułu uczestnictwa w wycieczce integracyjnej nie tylko nie podlega opodatkowaniu PIT, lecz także korzysta z wyłączenia z oskładkowania, gdyż w podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Minister Finansów 12 października 2011 r. stwierdził natomiast, że świadczenie przekazane pracownikom w postaci sfinansowania z ZFŚS, udziału w pikniku sportowo-rekreacyjnym, jest przychodem pracownika. W ocenie ministra, przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT do kwoty 380 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego). Od nadwyżki kwoty 380 zł powinien być natomiast  naliczany podatek dochodowy.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 maja 2015 r. (nr IBPBII/1/4511-81/15/MK)

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37482 )
Array ( [docId] => 37482 )