Bez podatku od noclegu handlowca - w ramach limitu

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 17-05-2015 r.

Pracodawca, który finansuje zatrudnionym handlowcom wydatki za hotel, musi pobrać zaliczkę na PIT, jeżeli wartość świadczenia przekracza miesięcznie 500 zł.

W przypadku, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy wówczas – do świadczeń otrzymanych przez tych pracowników (których miejscem wykonywania pracy będzie teren całego kraju) nie ma możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT.

 

Często wątpliwość spółek zatrudniających handlowców dotyczą tego, czy wartość noclegu finansowego przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Szczególnie w sytuacji, gdy pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika.

W sprawie tego rodzaju wypowiedziała się Izba Skarbowa w Katowicach. Zdaniem spółki, która wniosła o wydanie interpretacji prawa podatkowego, skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga nocowania w hotelu, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy.  

Organ skarbowy wyjaśnił, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

  1. podróży służbowej pracownika,
  2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Oznacza to, że zwolnienie to przysługuje tylko wtedy, gdy pracownik odbywa podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

W sprawie omawianej sprawie spółka będzie ponosić wydatki za noclegi w czasie podróży handlowców zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy, dla których siedziba spółki nie jest ich miejscem świadczenia pracy), w związku z ich wyjazdami – niebędącymi podróżami służbowymi. Co oznacza, że  wartość noclegu będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-87/15/BJ

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37390 )
Array ( [docId] => 37390 )