Nie zawsze upominek dla pracownika podlega PIT

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 09-04-2015 r.

Wartość upominków wręczanych pracownikom jest nieodpłatnym świadczeniem i podlega PIT. Jednak gdy upominkiem jest bukiet kwiatów, jego wartość nie jest opodatkowana. Kwiaty mają jedynie wartość symboliczną, więc pracownik nie osiąga wymiernego przychodu.

Z powodu różnych okazji (rocznicy zatrudnienia, odejścia na emeryturę itd.) pracodawcy oferują podwładnym różnego rodzaju upominki. W zależności od formy i wartości prezentu, może on podlegać PIT lub nie. Przychód podatkowy nie powstanie w przypadku wręczenia kwiatów z okazji jubileuszu, czy też odchodzącym na emeryturę pracownikom. Tego rodzaju czynność nie ma bowiem charakteru przekazania towaru o konkretnej wartości użytkowej. Dlatego też nie można przyjąć, że jest to przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o PIT. Wręczenie kwiatów ma wymiar jedynie symboliczny, zwyczajowo przyjęty i nie można uznać, że pracownik z tego tytułu osiągnął jakiś wymierny przychód.

Do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Odnosząc się do „nieodpłatnych świadczeń” organy fiskusa przyjmują interpretację, iż pojęcie to obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, czyli niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zatem wręczenie upominków pracownikom, którym przedsiębiorstwo wypłaca nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z przejściem na emeryturę i rentę –  stanowić będzie nieodpłatne świadczenie. Oznacza to powstanie przychodu z tytułu stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku np. wręczenia upominku w postaci bukietu kwiatów, wartość otrzymanych kwiatów nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., nr IBPBII/1/415-944/14/MK

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36911 )
Array ( [docId] => 36911 )

Array ( [docId] => 36911 )