Otrzymując emeryturę krajową i zagraniczną trzeba złożyć PIT-36

Kategoria: PIT
Data: 01-02-2013 r.

Jeżeli podatnik otrzymuje jednocześnie zagraniczną i krajową emeryturę lub rentę, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36) w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągnął dochód z emerytury lub renty.

Emerytura i renta stanowią źródło przychodu i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Płatnikiem zaliczek na podatek z emerytury jest ZUS lub podmiot wypłacający emeryturę

Jeśli chodzi o emerytury i renty:

  • krajowe - płatnikiem podatku dochodowego jest ZUS,
  • z zagranicy - do poboru zaliczek na podatek zobowiązane są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (np. bank) dokonujące wypłaty świadczeń.

Zaliczki od emerytur lub rent (krajowych i zagranicznych), zgodnie z ustawą PIT, wynoszą:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego podmiotu przekroczył kwotę 85.528 zł, tj. kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

ZUS ma obowiązek z urzędu dokonać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym rocznego obliczenia podatku od wypłaconej w roku podatkowym emerytury i renty krajowej na formularzu PIT-40A, które przekazuje podatnikowi oraz właściwemu dla jego miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu. W przypadku emerytur lub rent z zagranicy płatnik (np. bank) w tym samym terminie sporządza informację PIT-11, w której wykazuje wypłaconą emeryturę lub rentę z zagranicy, a także kwotę pobranych zaliczek na podatek, i przekazuje podatnikowi oraz właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1, art. 34, art. 35 ust. 3a, art. 35 ust. 9, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - updof.

Autor: Aneta Mościcka
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30949 )
Array ( [docId] => 30949 )